O programu 

Nové programy, které poběží od září 2024 naleznete v menu: Programy II.

Co program rozvíjí

  • Pozitivní vztah k přírodě.
  • Samostatnost.
  • Práci ve skupině.
  • Vnímání a poznávání přírody a okolí.
  • Jemnou i hrubou motoriku.

Včelka letí mezi děti je vzdělávací program, který je určený pro děti z mateřských škol a 1. – 3. třídy základní školy (4 - 9 let). Jeho cílem je seznamovat děti s důležitou rolí včel v přírodě a s prací včelaře. Program je interaktivní a zábavným způsobem přibližuje dětem včelí svět a důležitost ochrany životního prostředí. V rámci programu nabízím hodinové lekce i dopolední projektové dny, které jsou sestaveny tak, aby byly přizpůsobeny věku dětí.


Jednotlivá témata programu "Včelka letí mezi děti" jsou zpracována tak, aby korespondovala se vzdělávacími cíli RVP (rámcového vzdělávacího programu). Programy jsou pečlivě propracovány a mají konkrétní cíl. Nenásilnou formou přiblíží dětem život včely, práci v úlu, práci včelaře, život královny, zpracování medu či přípravy na medobraní. Programy mají teoretickou i praktickou část, do obou částí jsou děti aktivně zapojeny. Teoretická část je bohatě doplněna obrazovým materiálem, který dětem přiblíží a umožní lépe si představit, jak to vlastně v úlu chodí. Během praktické části si například děti vyzkouší včelařskou kombinézu, jak se stlouká rámek pro včely. Funkci dýmáku a mnoho dalšího. Všechny programy jsou doplněny básničkami a hrami, které souvisí s tématem.